Najwyższa Jakość dla Axami!

2011-09-28 12:19:45

Axami otrzymało certyfikat Najwyższa Jakość Quality International 2011!

Tytuł przyznano w kategorii: QI Product - produkt  najwyższej jakości.
Godłem QI 2011 nagrodzona  została Kolekcja bielizny " Cour d'Amour".
   
Kapituła reprezentowana przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Forum ISO 9000 oraz przedstawicieli redakcji doceniła i nagrodziła starania firmy związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach jej działalności.

Serdecznie dziękujemy!