Axami - organizator pracy bezpiecznej

2011-09-27 15:16:44

Dnia 9 października 2009 w Muzeum Podlaskim w Białymstoku odbyło się podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu: „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Firma AXAMI zajęła w tym konkursie 1-sze miejsce.

Zakład nasz został zgłoszony do konkursu przez Inspektora PIP wizytującego firmę.
„Celem konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" jest upowszechnianie problematyki ochrony pracy oraz popularyzacja szczególnie wartościowych, zasługujących na wyróżnienie dokonań pracodawców organizujących pracę w sposób bezpieczny i ergonomiczny oraz przestrzegających przepisy prawa pracy, czym przyczyniają się oni do wzrostu bezpieczeństwa pracy w polskich zakładach pracy(…).”

Laureatów konkursu (zdobywców I-szych miejsc w każdej kategorii) na szczeblu wojewódzkim okręgowy inspektor pracy nominował do udziału w konkursie na szczeblu centralnym.”

Relacja z uroczystości: http://www.bialystok.oip.pl/aktualnosci.php?akcja=pokaz_calosc&id=1255093250&archiwum=&start_from=&ucat=1&kk=&