Axami - organizator pracy bezpiecznej c.d.

2011-09-28 08:50:44

Na początku listopada 2009 dumnie dzieliliśmy się z Wami wiadomością o przyznaniu AXAMI I-ego miejsca w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Laureatów konkursu (zdobywców I-szych miejsc w każdej kategorii) na szczeblu wojewódzkim okręgowy inspektor pracy nominował do udziału w konkursie na szczeblu centralnym.

Uroczysta gala odbyła się 18 listopada 2009 na Zamku Królewskim w Warszawie. „Zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu, nad którą honorowy patronat sprawował marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, tradycyjnie już otrzymali statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” i dołączyli do „Złotej Listy Pracodawców”. rekomendowanych przez inspekcję pracy jako wzorzec godny naśladowania. Liderzy bezpiecznej pracy, którzy zakwalifikowali się do centralnego etapu konkursu, odebrali w czasie gali listy gratulacyjne. Wśród nich znalazło się też AXAMI!